1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Timo Laine
Sähköposti: timo@laine.info
Verkkosivusto: timolaine.fi

2. Rekisterin nimi

Timolaine.fi käyttäjärekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään verkkosivuston käytön seurantaan Google Analyticsin avulla, palautteen vastaanottamiseen verkkosivuston kautta, sekä mahdollisten muiden yhteydenottojen hallinnoimiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • IP-osoite ja laitetiedot
  • Sivuston käyttötiedot (esim. käydyt sivut ja vierailun kesto)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan, kun käyttäjä:

  • Lähettää palautetta verkkosivuston lomakkeen kautta.
  • Vieraillee verkkosivustolla, jolloin Google Analytics kerää anonyymeja käyttötietoja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta, paitsi laillisen vaatimuksen yhteydessä. Google Analyticsin keräämät tiedot säilytetään Google LLC:n palvelimilla, jotka voivat sijaita EU:n/ETA:n ulkopuolella. Google LLC noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -sopimusta, joka takaa tietosuojan vaatimustenmukaisuuden.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköisesti tallennetut tiedot suojataan palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Pääsy tietoihin on rajattu vain niille henkilöille, joille se on työtehtävien vuoksi tarpeellista.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Lisäksi käyttäjällä on muut GDPR-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.